Навчально-матеріальна база

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

Інтерактивний лазерний комплекс для тренувань зі стрільби тренажер Т1:

Клас штурманської підготовки:

Комп’ютерний клас (клас інформаційної технології):

Лінгафонний кабінет:

Навігаційно-тактичний тренажер Dangerous waters:

Спеціалізоване програмне забезпечення радіотехнічне з функцією радару:

Тренажер з керування кораблем NTPRO-5000:

Уніфікований тренажерний комплекс підготовки військових спеціалістів – операторів системи управління стрільбою МР-123 Вимпел:

Функціонування автоматичних ідентифікаційних систем у складі НІС NAVI – SAILOR 3000:

Тренажер суднової енергетичної установки:

Водна станція:

А також на базі Національного університету “Одеська морська академія”

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
БАКАЛАВРА

ЗВІТ ЩОДО СТАЖУВАННЯ КУРСАНТІВ