Наукове видання “Морська оборона”

Мова видання: українська та англійська
Категорії читачів: курсанти, офіцери, працівники Збройних Сил України
Email: [email protected]

ISSN 2786-6475
Видається з 2022 року
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу
масової інформації: 30.11.2021 рік (Серія КВ № 25062-15002 Р)
Тематика: Висвітлення актуальних і дискусійних проблем у сфері морської оборони, а також результатів досліджень наукових та науково-педагогічних працівників, офіцерів Збройних Сил України.
Засновник і видавець: Інститут Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”
Періодичність: 2 рази на рік

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИК ЗБІРНИКА: