Наукове видання “Морська безпека та оборона”

Випуск 2
Мова видання: українська та англійська
Категорії читачів: курсанти, офіцери, працівники Збройних Сил України
Email: [email protected]

ISSN 2786-829X (Print),
ISSN 2786-8303 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу
масової інформації: Серія КВ № 25450-15490ПР від 27.02.2023 року
Тематика: Висвітлення актуальних і дискусійних проблем у сфері морської оборони, а також результатів досліджень наукових та науково-педагогічних працівників, офіцерів Збройних Сил України.
Засновник і видавець: Інститут Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”
Періодичність: 2 рази на рік

 

Випуск 1
Мова видання: українська та англійська
Категорії читачів: курсанти, офіцери, працівники Збройних Сил України
Email: [email protected]

ISSN 2786-6475
Видається з 2022 року
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу
масової інформації: 30.11.2021 рік (Серія КВ № 25062-15002 Р)
Тематика: Висвітлення актуальних і дискусійних проблем у сфері морської оборони, а також результатів досліджень наукових та науково-педагогічних працівників, офіцерів Збройних Сил України.
Засновник і видавець: Інститут Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”
Періодичність: 2 рази на рік