Кафедра озброєння

Кафедра озброєння забезпечує підготовку високо-кваліфікованих військових фахівців  здатних виконувати функціональні обов’язки на надводних кораблях (суднах), катерах Військово-Морських Сил Збройних Сил України та в берегових військових частинах.

Кафедра озброєння готує фахівців галузі знань 25  «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону»,  спеціальності 255  «Озброєння та військова техніка», спеціалізації “Корабельне радіотехнічне озброєння та засоби зв’язку”, “Корабельна зброя та засоби навігації”, “Берегове ракетно-артилерійське озброєння”.

Кафедра озброєння була сформована на основі кафедри “Озброєння, зв’язку та АСУ” факультету Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”.

Підготовка спеціалістів на кафедрі озброєння здійснюється досвідченими фахівцями Військово-Морських Сил, серед яких один доктор наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, два кандидати наук.

Наукову та інноваційну основу системи підготовки кафедри забезпечує база Національного університету “Одеська морська академія” та частини, підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України.  Науково-педагогічний склад кафедри публікує наукові роботи, що індексуються у бібліографічних і реферативних базах даних Scopus, Google Scholar, Index Copernicus.

На протязі свого існування кафедра озброєння постійно розвивалася та вдосконалювалася. Здобувачі вищої освіти мають позитивні відгуки з військ за підсумками практик на кораблях та у військових частинах Військово-Морських Сил Збройних Сил України, катерних походів.

Підготовка фахівців здійснюється за стандартами вищої освіти та професійними стандартами, освітньо-професійними програмами, що були розроблені робочою групою під керівництвом провідних фахівців-практиків Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, яке є замовником на підготовку фахівців (роботодавець) та науково-педагогічних працівників Інституту.

У 2021 році в освітній процес кафедри внесені зміни з урахуванням Рішень колегії Міністерства оборони України, стандартів НАТО, впровадження технологій дистанційного навчання.

На вимогу замовника (роботодавця) щодо підвищення практичного навчання курсантів на базі військових частин (кораблів) удосконалено практичну підготовку під час проведення катерних походів курсантів, стажувань та переддипломних практик.

Інтернаціоналізація діяльності на кафедрі озброєння реалізується в рамках проекту програми  з вдосконалення військової освіти (DEEP). Курсанти проходили стажування та навчання на кораблях та в Академії ВМС Республіки Польща, Академії ВМС Італії, Вищому Військово-Морському училищі Болгарії.