Кафедра соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Начальник кафедри соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін –
капітан 1 рангу ЧЕРНЯВСЬКИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ.

Кафедра соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін (далі КСГФД) створена у складі Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» (далі ІВМС НУ «ОМА») на виконання вимог спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 06 жовтня 2018 року № Д-322/1/15 дск «Про проведення додаткових  організаційних заходів у Збройних силах України в 2018 році».

Кафедра здійснює підготовку курсантів, які навчаються за спеціалізаціями: «Морально-психологічне забезпечення у підрозділах, на кораблях Військово-Морських Сил», «Пошуково-рятувальні та водолазно-аварійні роботи на морі»,  “Корабельна зброя та засоби навігації”,”Корабельні енергетичні установки”, «Корабельне радіотехнічне озброєння та засоби зв’язку», Берегове ракетно-артилерiйське озброєння.

Здійснює підвищення кваліфікації офіцерських кадрів з морально-психологічного забезпечення та іноземної мови.

Головним завданням кафедри є підготовка офіцерських кадрів (магістрів, бакалаврів, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик); підготовка офіцерських кадрів з урахуванням досвіду антитерористичної операції: всебічний і гармонічний розвиток особистостей курсантів, формування у них високих моральних та професійних якостей; підготовка науково-педагогічних кадрів, підвищення педагогічної майстерності, проведення та участь у наукових семінарах та конференцій, написання наукових статей, рецензування наукових робіт; розвиток навчально-матеріальної бази кафедри, впровадження в навчальний процес ЕОТ та прогресивних методів навчання.

Кафедра соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін є випусковою кафедрою для курсантів спеціалізацій ” Морально-психологічне забезпечення у підрозділах (на кораблях) ВМС “. Окрім того кафедра здійснює науково-технічну діяльность, формування у курсантів морально-психологічних якостей, необхідних  для військовослужбовців, забезпечення високого рівня військової дисципліни та організації служби.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 • Філософія
 • Політологія та соціологія
 • Релігієзнавство
 • Педагогіка
 • Соціальна психологія
 • Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил України
 • Етика, естетика та військово-морський етикет
 • Загальна психологія
 • Логіка
 • Історія України (в тому числі військово-морська історія)
 • Організація морально-психологічного забезпечення повсякденної діяльності підрозділів
 • Загальна психологія
 • Основи психологічного консультування
 • Теорія і методика військового навчання та виховання
 • Національно-патріотична підготовка
 • Інформаційно-комунікаційні системи та технічні засоби пропаганди
 • Соціально-психологічні технології управління військовими колективами
 • Психологія менеджменту
 • Сугестивні технології маніпулятивного впливу
 • Психологічне забезпечення в Збройних Силах України
 • Основи інформаційно-психологічних операцій
 • Сучасні методи психологічної діагностики військовослужбовців
 • Інформаційно-пропагандистське забезпечення в Збройних Силах України

Склад кафедри:

Методична, наукова і науково-технічна діяльність кафедри здійснюється традиційно на високому рівні і є гордістю ІВМС НУ «ОМА».

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у науково-дослідних роботах, науково-військових конкурсах, які сприяють розвитку військової освіти і науки, видають статті, монографії, посібники, збірники. На 12 посадах науково-педагогічних працівників працюють 3 військовослужбовця та 8 працівників Збройних Сил України, з них: 2 доценти, 6 кандидатів наук (3 – кандидати педагогічних наук, 1 – кандидат політичних наук).

На кафедрі ведеться наукова робота: видано понад 40 наукових праць, 4 навчальних посібника. Курсанти наукових гуртків активно приймають участь у конференціях, конкурсах наукових робіт та є призерами Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Всеукраїнського конкурсу наукових рефератів з воєнної історії України.

Навчально-матеріальна база кафедри забезпечує проведення усіх видів занять, передбачених навчальними планами і програмами, яка включає:

– 2 навчальних класи (1 клас лекційний на 70 навчальних місць та 1 практичний на 20 навчальних місць).

Підвищення кваліфікації