Кафедра корабельної енергетики та електроенергетичних систем

Кафедра корабельної енергетики та електроенергетичних систем є одним із базових структурних підрозділів Інституту Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, яка проводить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю: 255 “Озброєння та військова техніка” зі спеціалізації “Корабельні енергетичні установки”.

Кафедра також забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти (з питань пов’язаних з будови корабля (судна), автоматичного управління, механічної та електричної інженерії, боротьби за живучість корабля), які навчаються за спеціалізаціями: “Корабельна зброя та засоби навігації”, “Корабельне радіотехнічне озброєння та засоби зв’язку”, “Пошуково-рятувальні та водолазно-аварійні роботи на морі” та “Берегове ракетно-артилерійське озброєння”.

Кафедра корабельної енергетики та електроенергетичних систем була сформована на основі однойменної кафедри факультету Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”.

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають участь у підготовці здобувачів вищої освіти за зазначеними вище спеціалізаціями та у підвищенні кваліфікації офіцерського складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України (командирів електромеханічних бойових частин надводних кораблів та спеціалістів електромеханічної служби флотилії, дивізіонів та військово-морських баз). Колектив кафедри, зокрема, науково-педагогічні працівники, є фахівцями з багаторічним досвідом служби на кораблях та військових частинах Військово-Морських Силах Збройних Сил України, серед яких один професор та п’ять кандидатів технічних наук.

Наукову та інноваційну основу системи підготовки кафедри забезпечує база Національного університету “Одеська морська академія” та частини, підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Науково-педагогічний склад кафедри публікує наукові роботи, що індексуються у бібліографічних і реферативних базах даних Scopus, Google Scholar.

Кафедра корабельної енергетики та електроенергетичних систем є структурним підрозділом, який володіє відповідною адаптивністю у сфері забезпечення освітнього процесу. Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється з врахуванням досвіду застосування сил (засобів), активної роботи зі стейкголдерами. Здобувачі вищої освіти мають позитивні відгуки з військ за підсумками практик (стажування) на кораблях Військово-Морських Сил Збройних Сил України та сертифікати про проходження корабельної практики на навчальному кораблі ORP “Wodnik” (Республіка Польща).

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за Стандартом вищої освіти та Професійним стандартом, освітньо-професійними програмами, що були розроблені робочими групами під керівництвом провідних фахівців-практиків Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, яке є замовником на підготовку фахівців (роботодавець) та науково-педагогічних працівників Інституту Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”.

У 2021 році в освітній процес кафедри внесені зміни з урахуванням Рішень колегії Міністерства оборони України, стандартів НАТО, впровадження технологій дистанційного навчання. Науково-педагогічні працівники кафедри мають досвід підготовки здобувачів вищої освіти за змішаним форматом.

Інтернаціоналізація діяльності на кафедрі корабельної енергетики та електроенергетичних систем реалізується в рамках проєкту програми з вдосконалення військової освіти (DEEP-NATO). Курсанти проходили стажування та навчання на навчальному кораблі ORP “Wodnik” (Республіка Польща), в Italian Naval Academy (Італійська Республіка, м. Ліворно) та Nikola Vaptsarov Naval Academy (Республіка Болгарія, м. Варна). В 2021 році, три науково-педагогічних працівника кафедри успішно завершили І етап за програмою з вдосконалення військової освіти (DEEP-NATO) – “Student centered active Learning Methods”.

Освітній процес кафедри КЕ та ЕЕС

Методична робота кафедри КЕ та ЕЕС

Наукова робота кафедри КЕ та ЕЕС

Робота зі стейкголдерами

Впровадження досвіду

Підвищення кваліфікації

Документи з освітньої діяльності