Кафедра кораблеводіння та штурманського озброєння

Кафедра кораблеводіння та штурманського озброєння (далі ККВ та ШО) створена у складі Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» (далі ІВМС НУ «ОМА») на виконання вимог спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 06 жовтня 2018 року № Д-322/1/15 дск «Про проведення додаткових  організаційних заходів у Збройних силах України в 2018 році». Кафедра здійснює підготовку курсантів, які навчаються за спеціалізаціями: «Корабельна зброя та засоби навігації», «Морально-психологічне забезпечення у підрозділах, на кораблях Військово-Морських Сил», «Пошуково-рятувальні та водолазно-аварійні роботи на морі», «Корабельні енергетичні установки», «Корабельне радіотехнічне озброєння та засоби зв’язку», «Берегове ракетно-артилерiйське озброєння». Здійснює підвищення кваліфікації офіцерських кадрів з питань штурманської підготовки.

Головним завданням кафедри є підготовка офіцерських кадрів (магістрів, бакалаврів, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик); підготовка офіцерських кадрів з урахуванням досвіду антитерористичної операції: всебічний і гармонічний розвиток особистостей курсантів, формування у них високих моральних та професійних якостей; перепідготовка та підвищення кваліфікації, організація роботи наукових гуртків та участь у наукових семінарах та конференцій, вироблення єдиних підходів до втілення змісту освіти за навчальними дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки військових фахівців. Кафедра кораблеводіння та штурманського озброєння є випусковою кафедрою для курсантів спеціалізації «Корабельна зброя та засоби навігації». Окрім того кафедра здійснює науково-технічну діяльність, розробляє і систематично оновлює науково-методичне забезпечення з навчальних дисциплін, які викладаються кафедрою, їх мультимедійне супроводження.  Виховує  у майбутніх фахівців професійні та ділові риси характеру.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

1. Військово-морська географія
2. Електронавігаційні прилади
3. Експлуатація та ремонт технічних засобів навігації
4. Забезпечення навігаційної безпеки плавання
5. Історія війн та воєнно-морського мистецтва
6. Кораблеводіння при веденні бойових дій
7. Математичний аналіз та обробка навігаційної інформації
8. Метеорологія
9. Міжнародні морські стандарти
10. Морехідна астрономія
11. Морська підготовка
12. Навігація і лоція
13. Навігаційні інформаційні системи
14. Організація бойової підготовки
15. Основи кораблеводіння
16. Правознавство та морське право
17. Тактика військово-морських сил
18. Тактичне маневрування
19. Тактика родів військово-морських сил
20. Управління судном

 

Склад кафедри:

Методична, наукова і науково-технічна діяльність кафедри здійснюється традиційно на високому рівні і є гордістю ІВМС НУ «ОМА». Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у науково-дослідних роботах, науково-військових конкурсах, які сприяють розвитку військової освіти і науки, видають статті, монографії, посібники, збірники. На кафедрі кораблеводіння та штурманського озброєння здійснюють освітню та наукову діяльність 10 науково-педагогічних працівників, з них: доктор наук, професор – 1 кандидат наук, доцент – 2 кандидат наук – 3 На кафедрі ведеться наукова робота: видано понад 40 наукових праць, 11 навчальних посібників. Навчально-матеріальна база кафедри забезпечує проведення усіх видів занять, передбачених навчальними планами і програмами, яка включає: лекційні та навчальні аудиторії – 3; навігаційний тренажер «NTPRO 5000 5.20» для проведення практичних та лабораторних занять, групових вправ з курсантами Інституту у відповідності до робочих програм дисциплін: «Навігація і лоція», «Основи кораблеводіння», «Забезпечення навігаційної безпеки плавання», «Управління судном», «Тактичне маневрування»; тренажер з тактичного маневрування «Dangerous waters» для проведення практичних та лабораторних занять, групових вправ з курсантами Інституту у відповідності до робочих програм дисциплін: «Кораблеводіння при веденні бойових дій», «Тактичне маневрування»; морська – навчальна лабораторія НУ «ОМА» – забезпечує проведення практичних занять з морської підготовки.