Кафедра мовної підготовки

< Завідувач кафедри мовної підготовки –
кандидат педагогічних наук, доцент
БЕНЬКОВСЬКА НАТАЛЯ БОРИСІВНА

Становлення кафедри як базового структурного підрозділу Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» розпочалося з 1 жовтня 2021 року шляхом виокремлення із складу кафедри соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін. Кафедра була створена Наказом Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «ОМА» № 189 від 30 вересня 2021 року.

Робота на кафедрі здійснюється кваліфікованими фахівцями, що забезпечує високий рівень викладання навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням змісту, форм та методів навчання, регулярно оновлюється зміст практичних курсів з урахуванням сучасних підходів до аналізу мовних явищ і технологій навчання мов та результатів наукових досліджень викладачів кафедри.

Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  1. Англійська мова (за професійним спрямуванням).
  2. Військово-спеціальна мовна підготовка.
  3. Основи культури і техніки мовлення
  4. Українська мова ( за професійним спрямуванням).

Методична і наукова робота на кафедрі здійснюється на високому рівні.

На кафедрі мовної підготовки здійснюють освітню та наукову діяльність 6 науково-педагогічних працівників, з них:

  • кандидат наук, доцент – 2,
  • кандидат наук – 1.

На кафедрі активно ведеться наукова робота: видано понад 80 наукових праць.

Навчально-матеріальна база кафедри забезпечує проведення усіх видів занять, передбачених навчальними планами і програмами, яка включає 3 лінгафонних кабінети.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу: