Наукова і науково-технічна діяльність

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність Інституту є невід’ємною складовою освітньої діяльності, що організовується та здійснюється відповідно до законодавства України. Вона реалізовується за рахунок:

використання в освітньому процесі досягнень науково-технічного прогресу та залучення наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються, до участі в наукових дослідженнях;

організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у взаємозв’язку з освітнім процесом у межах діяльності наукових гуртків воєнно-наукового товариства курсантів та студентів Інституту;

залучення провідних вчених та наукових працівників науково-дослідних лабораторій до заходів освітнього процесу;

залучення курсантів та студентів до участі у науково-практичних конференціях, науково-практичних семінарах та проведення конкурсів серед здобувачів вищої освіти на кращій науковий винахід.

Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Інституту є:

одержання нових науково-прикладних та конкурентоспроможних наукових результатів;

впровадження в освітній процес підготовки фахівців із вищою освітою отриманих нових наукових, науково-технічних та науково-прикладних результатів;

наукове супроводження переходу ЗС України на стандарти НАТО;

наукове супроводження заходів освітнього процесу під час підготовки військових фахівців (розробка програмного забезпечення для освітнього процесу, впровадження та методичне супроводження дистанційного навчання);

формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розроблення та впровадження інноваційних наукових розробок.

Основні напрямки наукових досліджень, закріплені за Інститутом Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”:

наукові дослідження форм і способів збройної боротьби на морі, застосування окремих з’єднань, частин (кораблів) Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі – ВМС ЗС України), морської зброї;

наукові дослідження систем управління ВМС ЗС України, їх складових  частин та підсистем;

наукові дослідження проблем розвитку морської зброї, озброєння і військової техніки ВМС ЗС України;

наукові дослідження проблем оперативного (бойового) забезпечення ВМС ЗС України;

наукові дослідження проблем технічного забезпечення кораблів (підвищення ефективності експлуатації, продовження ресурсу, зниження аварійності та вартості життєвого циклу кораблів);

наукові дослідження проблем екологічної безпеки морської діяльності;

наукові дослідження в галузі прикладної гідробіоніки та застосування підводних біотехнічних систем;

наукові дослідження у ході та за результатами бойової діяльності та участі ВМС ЗС України в проведенні навчань та інших заходах оперативної, бойової і мобілізаційної підготовки та повсякденної діяльності.